Hotelový řád

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla byla zpracována na základě platných bulharských právních předpisů. Ve společných částech hotelu a v restauracích funguje systém videomonitoringu. Využíváním služeb hotelu vyjadřujete souhlas s videomonitorováním.

Hotel Primorsko Del Sol svým hostům zaručuje ochranu důvěrnosti sdělených informací a osobních údajů.

Administrace hotelu může vypovědět poskytování služeb hostům, kteří porušují pravidla a nedodržují politiku hotelu.

PRAVIDLA UBYTOVÁNÍ A POBYTU V HOTELU

Po příjezdu do hotelu je host povinen ukázat doklad totožnosti pro účely registrace.

Vybavení každého pokoje je kontrolováno před přihlášením k pobytu a po opuštění pokoje.

Hosté odpovídají za veškeré škody a nedostatky v pokojích, v nichž byli ubytováni. Zjištěné škody jim mohou být účtovány.

Předměty hosty zapomenuté jsou uchovávány do 1 měsíce, přičemž náklady na kurýrní zásilku při jejich vracení hradí jejich majitelé.

Ubytování a opouštění pokojů:

Ubytovat se lze po 15:00 hod., pokoj je třeba opustit nejpozději do 12:00 hod.

V případě přání opustit pokoj později je nutné se obrátit na recepci o souhlas a získat potvrzení, že je to možné.

Stravování:

Jídla v rámci formy stravování se podávají v restauraci Delfín.

Stůl v podobě bufetu se organizuje při alespoň 30 hostech.

Zakazuje se přinášet/vynášet jídlo a nápoje do/z hotelových restaurací a barů.

Úklid pokojů:

Pokoje se uklízejí každý den v době od 08:00 do 17:00 hodin.

Když si přejete uklidit poté, co byla vyvěšena cedulka „Nerušit“, nebo si přejete úklid po 17:00, prosíme o kontakt s recepcí hotelu.

Minibar:

V každém pokoji se nachází minibar, který je každý den doplňován.

Konzumace z minibaru je zpoplatněna podle zveřejněného ceníku.

Uchovávání předmětů:

Každý pokoj má trezor.

Prosíme, abyste si cenné předměty a dokumenty uchovávali v trezoru.

Host nese odpovědnost za předměty ponechané v pokoji nebo v areálu hotelu.

Parkoviště:

Hotel disponuje podzemním placeným parkovištěm.

Parkovací místa si nelze rezervovat.

Hotel nenese odpovědnost za škody vzniklé na vozidle v areálu otevřených parkovišť.

ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI V HOTELU SE ZAKAZUJE:

Kouřit v pokojích a ve všech uzavřených prostorách. V případě zjištění porušení zákazu kouření se do účtu za pokoj zahrne doplatek ve výši 300 BGN.

Předávat klíč k pokoji nezúčastněným lidem.

Uchovávat v pokojích materiály a/nebo předměty nebezpečné pro zdraví a život dalších osob.

Vynášení a přemisťování nábytku z pokojů.

Porušovat obecně přijeté normy chování, dopouštět se agresivního chování a/nebo činnosti ohrožujících zdraví a majetek dalších osob.

Poškozovat majetek hotelu.

Parkovat vozidla u vchodu a východu z hotelu a způsobem omezujícím silniční provoz.

Vaše letní dovolená u nejkrásnější pláže Primorska!

Rezervace se

slevou až 25 %

Další slevy pro všechny hosty, kteří u nás již byli ubytováni!

NABÍDKA